BalanZis Drijfverentest

Waardoor word jij gedreven? Waar word jij blij van? Of heb je geen idee?

De BalanZis Drijfverentest is afgeleid van het enneagram. Het enneagram brengt focus aan welk type je bent, de drijfverentest wil duidelijk maken dat elk mens meerdere drijfveren kent. Het gaat er om hoe deze drijfveren zich tot elkaar verhouden. Dit vergroot de kennis over jezelf en biedt uitzicht op de potentie van elk mens. De drijfverentest is een helder uitgangspunt, dat recht doet aan het individu. Iedereen bezit zijn persoonlijke drijfveren, wat aangeeft waar de kwaliteiten, drijfveren en valkuilen liggen, die in principe redelijk vaststaand zijn. Het bewustzijn omtrent groeirichting, beheersing en niet-ontdekte gebieden geeft een groeispurt in de persoonlijke ontwikkeling.

Het Enneagram

 

 

 

 

 

 

Drijfveren zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Je drijfveren kunnen als gevolg van tijd, ervaring etc. veranderen. Hoe meer je drijfveren zijn terug te vinden in je omgeving, studie of werk, hoe beter je je op je plek zult voelen.

Bij drijfveren gaat het er om wat mensen werkelijk beweegt of doet bewegen. Je kan jezelf ook de vraag stellen: ‘Wat heb ik nodig om me gelukkig te voelen?’ Kennis van je drijfveren kan je helpen jezelf en anderen beter te leren kennen en begrijpen. Inzicht in drijfveren werkt als een kompas bij de keuze van doelen, zowel in het persoonlijke leven als bij het professionele leven.

Ieder mens heeft 9 drijfveren in zich, alleen liggen er verschillen tussen deze drijfveren. De individuele verschillen maken een mens uniek.

Welke 9 drijfveren zijn er?
1. Perfectionist – Orde en grondigheid
2. Gever/Helper – Sociaal en communicatief
3. Succesvolle werker/Winnaar – Ambitie en doelgerichtheid
4. Romanticus – Sensitiviteit en creativiteit
5. Waarnemer – Denken en waarnemen
6. Loyalist – Geborgenheid en veiligheid
7. Levensgenieter – Genieten en ontspannen
8. Leider/Baas –  Snelheid en kracht
9. Bemiddelaar – Wijsheid en idealisme

Wat is de BalanZis Drijfverentest?
De BalanZis Drijfverentest geeft inzicht in de essentiële drijfveren die bepalend zijn voor je gedrag en je persoonlijkheidstype. De test bestaat uit 117 stellingen en de uitkomst geeft aan hoe gescoord wordt op je drijfveren.

Wat levert de BalanZis Drijfverentest jou op?
De test geeft je inzicht in je persoonlijke drijfveren, je waarden. Het bevestigt jouw identiteit en eigenwaarde. Je krijgt een rapportage waarin jouw profiel staat weergegeven. Het drijfverenprofiel is een mooi vertrekpunt voor verdere ontwikkeling. Het geeft inzicht in je kwaliteiten en valkuilen. Daardoor begrijp je bijvoorbeeld beter waarom je met de een beter kunt samenwerken dan met de ander. Door in gesprek te gaan met een coach die bekend is met deze test, ontstaat het daadwerkelijke inzicht en ga je de verbanden zien

Uitgangspunten van de BalanZis Drijfverentest
Door inzicht te hebben in jouw eigen drijfveren, word je gestimuleerd tot zelfreflectie en maak je bewustere keuzes. Deze test wordt in de meeste coachings trajecten ingezet gezien ze een heel mooi beeld schetsen en de mensen zich er heel goed in herkennen.

BalanZis Drijfverentest binnen teams
Deze test is ook heel geschikt om in te zetten binnen teams. Op deze manier krijg je beter inzicht welke drijfveren er al aanwezig zijn binnen je team. Wellicht heb je teveel van hetzelfde om mis je er juist een aantal om het maximale uit je team te halen.

Geïnteresseerd in de BalanZis Drijfverentest?
Je kunt ervoor kiezen om alleen de BalanZis Drijfverentest te doen. Je ontvangt dan een mooie rapportage. Om meer inzicht te krijgen en verbanden te zien adviseer ik je om een afspraak te plannen. Naast het gesprek ontvang je meer informatie over jouw top-3 drijfveren.

De mens is snel geneigd te denken dat iedereen door dezelfde bril kijkt. Integendeel…..

BalanZis Drijferentest PDF

Meer de informatie over de BalanZis Drijfventest