Gedachten, gevoelens en overtuigingen

Ben jij je bewust van je gedachten?
Onze gedachten en gevoelens hebben veel invloed op hoe wij ons gedragen en hoe wij op gebeurtenissen reageren. Vaak beïnvloeden vroegere ervaringen de manier waarop we kijken naar  en denken over gebeurtenissen. Die gedachten kunnen helpen, maar ook dwarszitten.

Het herkennen en bewust worden van negatieve gedachten is de eerste stap in de transformatie van negatief / ontevreden / ongelukkig naar positief / tevreden / gelukkig. Negatieve gedachten bevatten vaak ‘denkfouten’ en zijn irrationeel, ze zijn niet in overeenstemming met de realiteit. Veel voorkomende denkfouten zijn:

Zwart-wit denken
Het is alles-of-niets en er is geen plaats voor nuances. Deze manier van denken is niet realistisch omdat het leven zelden zwart-of-wit is. Het is te herkennen aan de ‘als-dan-redenering’.

Etiket plakken
In plaats van te zeggen ‘ik maak een fout’ wordt gezegd ‘ik ben een mislukkeling’. Men plakt zichzelf en anderen een etiket op, dit werkt remmend en beperkend.

Overdrijven
Men trekt uit één negatieve gebeurtenis de conclusie dat het altijd zo zal zijn.
Er wordt gedacht in patronen van mislukken of falen en is te herkennen aan woorden als alles, niets, iedereen, altijd, nooit, niemand.

Mentaal filteren
Dit is een manier van denken waarin alleen gelet wordt op de negatieve dingen. Neutrale en positieve ervaringen worden niet gezien of worden omgebogen in negatieve ervaringen.

Gedachten lezen
Men gaat er vanuit dat iedereen hetzelfde denkt.

Toekomst voorspellen
Men gaat er bij voorbaat van uit dat er iets slechts staat te gebeuren. Toekomst voorspellen en gedachtelezen zijn vormen van self-fulfilling prochecies.

‘Zou moeten’ denken
Men bekritiseert zichzelf en anderen met geboden, verplichtingen, dreigementen of andere eisen. ‘Ik zou …..moeten’. Gedachten die ‘moeten’ bevatten zijn irrationeel.

Zelfverwijt
Men verwijt zichzelf iets over waar men niet of slechts gedeeltelijk verantwoordelijk voor is. Alle negatieve gebeurtenissen worden op zichzelf betrokken.

Negatieve overtuigingen
We produceren zo’n 50.000 – 60.000 gedachten per dag, waarvan 80% bestaat uit opmerkingen en kritiek die niet bijdragen tot eigenwaarde.

Uit onderzoek is gebleken dat we rond ons 16e levensjaar 180.000 – 200.000 keer negatieve opmerkingen hebben gehoord die ons de verantwoordelijkheid ontnemen en krachteloos maken. Opmerkingen zoals:
– dat doe jij niet goed
– dat kun je toch niet
– dat lukt je niet
– daar heb je geen kaas van gegeten
– je bent onhandig
– dat mag je niet

– klungel toch niet zo
Negatieve overtuigingen zijn een gevolg van deze negatieve opmerkingen. Met name wanneer het wordt gezegd door een autoriteit, opvoeder of zomaar een vreemdeling.

Herken jij irrationele gedachten en/of negatieve overtuigingen en wil je dit graag veranderingen, ik ga hier graag met je over in gesprek.